Boek nu uw 15 minuten evaluatie

We look forward to meeting you in person at Voorjaarsdagen on Apr 21st or vitually at a later date!

VJDNXT-logo

Why should you book a Vetstoria performance review?

Waarom zou u een Vetstoria prestatiebeoordeling boeken?

It might have been a while since we first configured your settings, updating them will ensure the best experience for your clients and your team. We also have many new features you may not have tried yet which can give you more control and potentially save more time.

Het kan een tijdje geleden zijn dat we uw instellingen voor het eerst hebben geconfigureerd. Door ze bij te werken, bent u verzekerd van de beste ervaring voor uw klanten en uw team. We hebben ook veel nieuwe functies die je misschien nog niet hebt geprobeerd en die je meer controle kunnen geven en mogelijk meer tijd kunnen besparen.

What challenges can a review help you excel at?

Welke problemen kan een review oplossen?

We can help you save more time and optimise the process to mitigate staff shortages and cope with increased demand. We will also appreciate your feedback to improve our software further and answer any other questions you may have.

We kunnen u helpen meer tijd te besparen, het proces te optimaliseren en de toegenomen vraag van klanten het hoofd te bieden. We stellen ook uw feedback op prijs om onze software verder te verbeteren en beantwoorden graag eventuele andere vragen.